Communicado organiseert i.s.m. Vi@frica een Xplore groepsstage t.b.v. het opzetten van een multifunctioneel computercentrum in een dorp in Senegal. Van 4 t/m 18 maart gaan 9 Nederlandse en 6 Senegalese jongeren in het Senegalese dorp aan de slag met het in kaart brengen van de behoeften van de lokale bevolking en de mogelijkheden voor het computercentrum. Ook is er een intercultureel en muzikaal programma o.l.v. Omar Ka. Met deze blog kun je de ervaringen van de jongeren op de voet volgen :)

6/06/2006

Flores en Natascha bij het ROC van Amsterdam Airport

Presentatie Flores en Natascha bij International Business Studies - 2 juni 2006...


Opleidingsmanager Peter Hulskemper

Natascha en Flores

Esther

5/23/2006

Workshop “Verruim je blik – ICT project in Senegal” tijdens het Nederlands Sociaal Forum


De workshop was goed bezocht, met ongeveer 25 deelnemers. Lineke en Esther stelden zichzelf voor en maakten een rondje langs de deelnemers met de vraag: ‘Waarom heb je voor deze workshop gekozen?’. De redenen waren zeer gevarieerd (een jongen was in de zaal komen zitten omdat hij een stopcontact zocht om zijn mobieltje op te laden). De meeste deelnemers waren echter gekomen uit interesse voor kleinschalige (ICT) projecten met jongeren in een ontwikkelingsland. Vaak hadden zij zelf ook ervaring met dit soort projecten.

Na de introductie presenteerde Lineke het onderwerp waarover zij het deze workshop wilde hebben: Samenwerking tussen de Nederlandse en Senegalese jongeren. Tijdens het project had ze een verschil in de houding van Senegalese jongens en meisjes gemerkt. Vanuit deze ervaring legde ze volgende casus voor aan de deelnemers voor:

Casus
Stel je eens de volgende situatie voor…

Je bent met een Senegalese meisje en een Senegalese jongen uit Dioffior, beiden 26 jaar, in een groep ingedeeld. Samen gaan jullie interviews houden in het dorp Dioffior.Van tevoren bereiden jullie de vragen voor. De jongen neemt veel aandeel in de voorbereiding. Hij bedenkt samen met jou vragen en let er daarnaast op dat alles netjes wordt opgeschreven. Het meisje kijkt belangstellend toe, maar maakt geen opmerkingen uit zichzelf.

Na een uur is de vragenlijst klaar en jullie kunnen het dorp in. Als eerste gaan jullie naar een school, om daar een vertegenwoordiger van een wijkorganisatie te interviewen.Tijdens het interview gaapt het meisje na een kwartier en begint tijdens de rest van het interview om zich heen te kijken. De jongen luistert net als jij tijdens het interview belangstellend naar alle antwoorden die de vertegenwoordiger geeft en schrijft ook dingen op. Aan het einde van dit interview lopen jullie terug naar het centrum.

Wat is nu jouw mening over het meisje in jullie groep?

Antwoorden:

 • A. Zij lijkt niet gemotiveerd. Het interesseert haar blijkbaar niet om aan dit project mee te werken.
 • B. Ze neemt een passieve houding aan, omdat dit zo hoort. In haar dorp wordt het niet gewaardeerd als een meisje zich assertief opstelt.
 • C. Ze weet duidelijk niet te waarderen aan wat voor leuk project ze meedoet. Misschien is het beter als iemand anders in haar plaats komt.
 • D. Ze kan het volgens mij niet. Ze heeft geen vaardigheden om een interview voor te bereiden en uit te voeren.
Voor antwoord C koos geen enkele deelnemer. Voor antwoord D koos 1 deelnemer en antwoord A kozen twee mensen. Tien deelnemers kozen voor antwoord B. Ook waren er deelnemers die hun eigen antwoord toevoegden. Dit werd E genoemd in de workshop:
E. Dit is te weinig informatie om een juiste interpretatie te kunnen maken, er moet eerst worden achterhaald wat er precies aan de hand is.Het juiste antwoord was B volgens de persoonlijke inschatting van Lineke tijdens het project. Antwoord E was daarnaast ook als antwoord een verstandige keuze naar haar mening en de mening van de deelnemers. De deelnemers stelden vragen zoals waar ze deze inschatting op had gebaseerd. Lineke vertelde dat het meisje, nadat ze haar had aangemoedigd om haar stem te laten horen, wel van zich liet horen. Verder had ze hetzelfde gedrag ook bij andere meisjes in het project gezien. Een deelnemer merkte op dat het meisje zich misschien wel assertiever had op gesteld om haar een plezier te doen. Lineke stemde er mee in, dat dat inderdaad mogelijk was. Het leek echter er op dat het meisje het zelf ook prettiger vond om actief en assertief mee te doen aan het project. Ze was levendiger sinds ze meer actief meedeed en ook de andere meisjes lieten merken dat ze het prettig vonden om in een groep te werken waar hun medewerking werd gevraagd. Het is in ieder geval altijd goed om je af te vragen waar je je verklaring op baseert. Verder is het goed om na te gaan of er nog andere verklaringen voor gedrag mogelijk zijn.
Na deze levendige discussie over het gedrag van het meisje en de oorzaken daarvan, werd overgegaan tot het tweede gedeelte van de workshop. Uitgaande dat de oorzaak van het gedrag van het meisje antwoord B was (Ze neemt een passieve houding aan, omdat dit zo hoort. In haar dorp wordt het niet gewaardeerd als een meisje zich assertief opstelt.) gingen de deelnemers oplossingen zoeken voor deze situatie. Dit werd met enthousiasme en levendige gesprekken gedaan. Nadat Lineke elk groepje had uitgenodigd om hun beste oplossing te kiezen en te presenteren kwamen de volgende oplossingen op het bord:
- Kijken naar een manier om de betrokkenheid van het meisje te vergroten, die voor haar passend is.- Het meisje met kleine stapjes stimuleren om assertiever te worden. Bijvoorbeeld eerst oefenen voor een interview. Een informeel interview houden met iemand die niet van grote betekenis is in het dorp.- Eventueel een aparte mannengroep en vrouwengroep die de interviews afnemen. Een aantekening van iemand in deze groep was echter wel dat je daarmee niet echt iets veranderd, want dan blijven de vrouwen op de achtergrond in een gemengde groep. Je hebt zo kans dat je de uitsluiting van vrouwen versterkt.- Meer achtergrondinformatie vragen aan de mensen van het jongerencentrum of de mensen in het dorp. Hoe kunnen we het beste met de situatie omgaan dat een meisje zich niet assertief opstelt in een gemengde groep?- Een informele en veilige setting creëren, niet meteen met de hoogste mensen gaan praten.- Niet het probleem als zodanig bij haar aankaarten, maar op een taakgerichte in plaats van persoonlijke manier proberen haar aandeel in de groep te vergroten. Het is vooral belangrijk om steeds te evalueren, met het hele groepje, inclusief haar, hoe de interviews gegaan zijn, of ze tevreden zijn, of dat ze dingen anders zouden willen, en hoe dan.Lineke heeft deze situatie in Senegal meegemaakt. Haar oplossing was in eerste instantie om het aandeel van het meisje te vergroten door de vragen zo te verdelen dat iedereen er evenveel kreeg (3 of 4). Dit zorgde echter niet voor een echte oplossing, want het meisje las de vragen wel voor, maar haar betrokkenheid werd niet echt groter, zo bleek bij het eerste interview.
Na het interview heeft Lineke samen met het meisje gesproken over het interview. Ze zei dat ze haar aandeel miste en haar aandeel ook zou waarderen. Ze liet merken dat het meisje de vrijheid had om ook vragen te stellen en initiatief te nemen. De boodschap was dat initiatief van haar werd gewaardeerd. Als het meisje initiatief toonde, liet Lineke merken dat ze het waardeerde.
In de tweede week kwam Lineke in een groepje met twee andere Senegalese meisjes. Van andere Nederlandse deelnemers had ze over hen gehoord dat zij niet echt meededen. Voordat ze begonnen, sprak Lineke met hen er over dat ze het prettig vind als ze meedoen. Verder vroeg ze hen, om als zij een probleem hadden, dit aan haar te zeggen, in plaats van tijdens het werken aan de interviews weg te lopen. Daarbij genomen dat Lineke goed Frans sprak, ontstond er een prettige sfeer.

Bij het bespreken van deze oplossingen van Lineke zelf kwamen een paar dingen naar voren.
Ten eerste viel het deelnemers aan de workshop dat er echt contact leek te zijn ontstaan tussen Lineke en de meisjes. Of je je nu houdt aan culturele codes of niet, echt contact is belangrijk in de samenwerking. Bij intercultureel contact is het de kunst om de ander te verleiden om echt contact te maken, de ander (en jezelf) te verleiden zich open te stellen voor het nieuwe. Met een open en geïnteresseerde houding kunnen jongeren andere culturen van binnenuit leren kennen en kunnen zij manieren vinden om goed samen te werken en cultuurverschillen te overbruggen.Sommige deelnemers van de workshop dachten dat het op die manier misschien nog te veel opgelegd was en te weinig vanuit de Senegales meisjes zelf kwam. Is het belangrijk dat het Senegalese meisje het zelf prettig vindt om een grotere rol te hebben in het groepje of is het doel dat zij assertief meedoet? Een zinvol vraagteken bij het doel van de samenwerking kwam zo uit de workshop.
Naast dit thema van interculturele verschillen hebben we het ook over enkele andere projectgerelateerde thema’s gehad, onder andere over de vraag hoe het gevoel van eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid bij de partnerorganisatie vergroot kan worden, zodat het niet gezien wordt als een project dat bovenaf wordt opgelegd door een Westerse organisatie, wat onvoldoende gedragen wordt door de lokale bevolking en daarmee weinig kans van slagen heeft.
Ook hebben we het gehad over dat sociale verhoudingen en omgangsvormen heel belangrijk zijn in het dorp waar het project plaatsvindt. Esther noemde dat het belangrijk is om die zorgvuldig in kaart te brengen en daar rekening mee te houden. Als de juiste personen het project niet steunen dan heeft het geen kans van slagen.
Aan de andere kant vulde Lineke aan dat het soms ook prettig kan zijn om niet alles te weten en niet met alles rekening te houden. Zo plons je als het ware als buitenstaander in de cultuur en leer je met sommige dingen vanzelf zwemmen. De mensen in Dioffior toonden zich vaak flexibel in hun omgangsvormen. Zo kunnen er bepaalde dingen ook in beweging komen, doordat niet met alles rekening wordt gehouden.
Uiteindelijk is het onmogelijk om van te voren alles te weten en met alles rekening te houden. Maar dat is misschien ook het mooie aan culturele uitwisseling: het ontdekken.

In deze workshop hebben we ook van alles ontdekt. We hebben ingezoemd op de rol van een aantal meisjes in het project. De deelnemers hebben met deze workshop nagedacht over wat zij zouden doen in de samenwerking met de Senegalese meisjes en jongens uit Dioffior. De deelnemers kwamen met zinvolle kritische opmerking die Lineke weer aan het denken zette. Al met al een zinvolle ontdekkingsreis in het lokaal van het NSF. En nu zijn wij, Lineke en Esther, nog benieuwd hoe het deze deelnemers aan deze workschop zou vergaan als zij in Dioffior in de realiteit zouden samenwerken met de Senegalese jongeren!

5/17/2006

Benefietconcert in Cees' Place

Met z'n allen hebben we een benefietconcert georganiseerd met optredens van Lucid en Omar Ka & Fula Band. Voor iedereen die erbij was: dank je wel voor je komst en je bijdrage! Met ruim 100 bezoekers was het een groot succes :-)


Presentaties van Erwin en Natascha

Flores in "de winkel"

Lucid

Omar Ka & Fula Band

Bana en Esther

5/01/2006

Jori en Amanda op de VU

Jori en Amanda’s voorlichting op de VU


Vandaag (26 april) hebben we op de VU gewerkt aan draagvlakversterking voor het project. We kregen daar een plekje in de centrale hal, welke bestond uit een tafel en twee stoelen. We hebben de boel een beetje gepimpt door op een laptop de Senegalfilm te showen en foto’s en folders neer te leggen. Ook was de Afrikaanse tijger mee die onze ‘stand’ sierde. En met die knuffel hebben we een hoop bekijks gehad! Omdat we op een plek stonden waar veel mensen snel doorlopen naar de lift, hadden we met die tijger een mooi aanknopingspunt en hebben we de tackeltactiek toegepast: "WILT U MET DEZE TIJGER OP DE FOTO VOOR EEN GOED DOEL?" "Ehh….hoezo?" Toen legden we steeds uit wat we gedaan hadden in Senegal en informatie gegeven over het computercentrum. Na dat verhaal was bijna iedereen enthousiast en wilden in een paar uur tijd meer dan 100 mensen op de foto! Daar is Xplore wel blij mee denken wij! We hebben ervoor gekozen om geen geld te vragen voor de foto’s omdat we het puur gebruikt hebben als ijsbreker (en bewijs voor Xplore) en om de mensen naar de site te krijgen. Naja: als troost toch nog 10 eurootjes binnengekregen. Zeer geslaagde dag!

Groetjes van Jori en Amanda

4/01/2006

Xam Xam-le

In Senegal is er overal en altijd muziek, dus hebben wij onze muzikale herinneringen op CD gebrand:


 1. Hanson: Toubab (variatie: Baobab) - Hoezo Mmm-bob, het is eigenlijk Tou-bab...
 2. Youssou N'Dour: Bercy Live - van de CD van Lineke
 3. Omar Ka: Yero Maama - Traditioneel Fulani lied (in de Foyer gespeeld door de Afrikaanse vioolspeler)
 4. Omar Ka: Mbosuusa - Mbosuusa betekent iemand die bang is
 5. Omar Ka: Baalal - Baalal is iemand die helpt, dit lied is opgedragen aan hulporganisaties
 6. Youssou N'Dour: Bercy Live - van de CD van Lineke
 7. N'dongo Lo: Jakaarlo - van de CD van Esther L
 8. N'dongo Lo: Dialle Ma - van de CD van Esther L
 9. Guus Meeuwis: Het is een nacht - Live uitgevoerd door Thomas en Erwin in Dioffior
 10. Guus Meeuwis: Geef mij je angst - Geef mij nu je angst, ik geef hem je morgen terug
 11. Kenny G: Songbird - Hier luisterde de apotheker in Dioffior (jazeker de apotheker) de hele tijd naar in de auto

NB: Muziek van Omar Ka kun je luisteren op www.omarka.com, klik onderaan op Musicplayer.

Amanda bij de Rotary

Nu we weer terug zijn in Nederland breekt de laatste fase aan van het Xplore project: het organiseren van promotie-activiteiten om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te versterken, en sponsorwerving. Vrijdag beet Amanda de Spits af met een presentatie voor een Rotary Club. Het centrale thema was de vraag hoe de duurzaamheid van het computercentrum bevorderd kan worden. Amanda liet ook een korte film zien over het Dioffior project die zij zelf had gemaakt. De presentatie werd enthousiast ontvangen en er werden veel (kritische) vragen gesteld. De tips en positieve kritiek waren erg nuttig, wij zullen ze meenemen in onze volgende presentaties.

3/27/2006

Tommy en route

Hallo allemaal,

Sinds een week zijn we weer terug in Nederland, terug van een heel geslaagd project, vooral dankzij de deelnemers, want ik heb zelden zo'n leuke enthousiaste groep meegemaakt :-)

Hier zijn de foto's.

En hier is het reisverslag / logboek van Thomas (dank je Thomas voor het uitgebreide en leuke verslag). Dit verslag is ook te vinden op Thomas' eigen website: www.tommyenroute.tk

Groeten,

Esther

Een voorproefje uit het reisverslag van Thomas:


Dinsdag 7 maart

7.00: Opstaan!

Na 5 uurtjes slaap kom ik moe en bezweten uit m’n legertentje en niet geheel tot mijn verrassing tref ik weer een aanzienlijke rij voor de douche aan.

8.00: Ontbijt.

Het ontbijt is weer lekker met een stokbroodje kaas en er is dit keer zelfs voor een blikje Nescafé gezorgd!

9.00: De eerste interviews.

Na een korte introductiebijeenkomst ga ik, omdat Jori ziek is, alleen met Awa op pad. Vandaag gaan we Mustapha Fayé van het waterleiding bedrijf interviewen. Het interview ging goed en was snel voorbij. ‘Oooo..nog maar half 11! Dan hebben we nog 1,5 uur om in het huiselijke naai-atelier van Awa Dieng, onder het genot van een sterke, doch zoete, Senegalese thee een huwelijksaanzoek in ontvangst te nemen’.

12.15: Terug op de Foyer.

Haaaah, goed nieuws! We krijgen te horen dat we door de warmte de rest van de dag niks gaan doen. Nouwja, dan maar weer met Erwin zo’n gele rakker pakken.

14.00: Lunch.

Tot onze verrassing wordt ons alweer een heerlijke rijsttafel voorgeschoteld...mmmm btje misselijk bij binnenkomst maar het is toch best lekker.

16.30: Naar Nini Thiam.

Nini vraagt Flores mee om even bij haar thuis langs te gaan. Omdat m’n grote vriend toch ook lichtelijk aangeslagen lijkt van het feit dat ik al een huwelijksaanzoek heb mogen ontvangen, loop ik subtiel met beiden mee. Bij Nini thuis aangekomen treffen we eerst een compleet voetbal-elftal aan shirten aan de waslijn aan, om daarna binnen een onverwachte luxe aan te treffen. ‘Whoat! Zo’n grote TV met DVD-speler!?’. Na een kort verblijf groeten we en gaan we er weer vandoor.

17.30: Op de computer werken.

Samen met Awa werk ik het interview met Mustapha Fayé uit.

18.00: Weer lekker buiten.

Na het uitwerken gaan we weer lekker buiten zitten.

21.30: Eindelijk eten!

Tot onze verrassing wordt ditmaal Patat met vlees geserveerd!

22.30: FF uitzakken.

We pakken er weer een biertje een chipje en een gitaar bij en vermaken ons tot 1.30. Erwin gaat helemaal los en zingt de sterren van de hemel...!

1.30: Slapen.

2/22/2006

Voorbereidingsweekend - Zondag

Foto's van de workshops "businessplan schrijven" en "waarden en culturele diversiteit".

2/21/2006

Voorstelrondje - Wie is Lineke?

Mijn naam is Lineke Klomp en ik loop inmiddels al 26 jaar op deze wereldbol rond. Ik heb Culturele Antropologie en Docente Maatschappijleer gestudeerd en afgerond. Op dit moment heb ik tijdelijk werk en ben ik op zoek naar een vaste baan. In mijn vrije tijd houd ik mij bezig onder andere bezig met sporten, dansen en het bezoeken van film en theater. Senegal heb ik al een keer bezocht op mijn negentiende en ik kijk er naar uit om het weer terug te zien. Met het onderzoek hoop ik iets zinvols te doen in Dioffior en veel contact met de mensen daar te hebben.

2/20/2006

Voorstelrondje - Wie is Esther?

Hi, Ik ben Esther Ruijtenbeek, ik ben 30 jaar oud en woon in Hilversum. Ik werk als freelance mode stylist en ontwerp o.a. tassen, riemen, kinderkleding en graphics.

Als bewoner van het platte Nederland ben ik gek op bergen en “ruwe” natuur en heb ik al wandelend met mijn rugzak en camera, landen als IJsland Noorwegen, Peru en Sicilië bezocht. Verder hang ik elke week rond in de klimhal, of ga met mijn vrienden naar de kroeg of lekker uit eten. Als vrijwilliger voor de stichting SIW, zend ik jaarlijks een aantal Nederlandse jongeren uit voor vrijwilligerswerk binnen Europa.

Het maatschappelijke aspect (de culturele uitwisseling), maar ook het gedeeltelijk commerciële aspect van dit ICT project in Senegal spreekt mij enorm aan. Internet biedt een groot varia aan kennis en geeft daarmee iedere internetgebruiker een kans om zichzelf te ontwikkelen. De financiële zelfstandigheid van het ICT centrum zal, naar mijn inzicht, de levensvatbaarheid van het centrum en betrokkenheid van de bevolking vergroten.

Ik moet de komende twee weken nog een berg werk verzetten, maar kijk uit naar dit project. Senegal lijkt mij een mooi, inspirerend en muzikaal land, en ik heb het idee dat ik wel eens Afrika verslaafd kan gaan worden…